GDPR: Vikten av att implementera Google Consent Mode v2

Google Consent Mode v2 bör alla företag tänka på.

I takt med att dataskyddslagstiftningen skärps världen över, har Google lanserat Consent Mode v2, en nyskapande lösning för webbplatsägare och annonsörer. Denna uppdatering är inte bara en respons på strängare integritetskrav utan också en möjlighet för företag att anpassa sig och dra nytta av de förändrade digitala landskapet. Men vad innebär Consent Mode v2 och hur påverkar det företag som idag annonserar på nätet?


Vad är Google Consent Mode v2?

 

Google Consent Mode v2 är en utveckling av Googles initiativ för att hjälpa webbplatser att respektera användarnas samtycke till cookies, samtidigt som de fortsätter att samla in värdefull data. Denna version introducerar nya mekanismer för att hantera användarsamtycke mer granulärt, vilket ger företag bättre kontroll över datan som samlas in och hur den används, i enlighet med GDPR och andra dataskyddslagar.

 

Vad bör företag göra för att implementera detta?

 

För att framgångsrikt implementera Consent Mode v2 krävs det att företag integrerar en samtyckeshanteringsplattform (CMP) som stödjer de nya inställningarna. Det innebär att uppdatera befintliga samtyckesbanners och se till att de korrekt samlar in och vidarebefordrar användarsamtycke till Google. Det är också viktigt att företagen förstår de olika implementationsalternativen – Basic och Advanced – och väljer det som bäst passar deras behov.

 

Vad händer om man inte implementerar Consent Mode v2?

 

V1 är fortfarande fullt godkänt, men med v2 kan man vid olika situationer fortfarande kunna använda viss data, vilket i sin tur gör marknadsföringen bättre och behåller integriteten hos användarna.

Viktigt:
GDPR är utformad för att skydda individens rätt till privatliv och ger tillsynsmyndigheterna befogenhet att utdöma böter på upp till 4% av det globala årsomsättningen eller 20 miljoner euro, beroende på vilket som är högre. Detta gör efterlevnad inte bara till en fråga om juridisk försiktighet utan också en kritisk affärsprioritet.

Vad betyder det för företag som idag annonserar och är beroende av sin data?

 

För företag som är beroende av digital annonsering innebär införandet av Consent Mode v2 en viktig justering. Det erbjuder en mekanism för att säkerställa att annonsering och dataanalys kan fortsätta även under stränga dataskyddsförordningar, såsom GDPR.

Det ger företag en möjlighet att finjustera hur de samlar in och använder data baserat på användarnas samtycke, vilket är avgörande för att upprätthålla en transparent och förtroendeingivande relation med kunderna.

Hur kan vi nyttja Consent Mode v2?

Genom att implementera Google Consent Mode v2 kan företag dra nytta av avancerade datamodelleringsfunktioner för att kompensera för datatapp som uppstår när användare väljer bort spårning. Detta gör det möjligt för företag att fortsätta optimera sina kampanjer och förstå användarbetenden, även i en cookie-fri framtid.

Dessutom möjliggör det att företag kan fortsätta att optimera sina kampanjer och rikta sig mot relevanta målgrupper på ett integritetsvänligt sätt.

 

Adveriser hjälper dig med allt du behöver

 

På Adveriser förstår vi utmaningarna och komplexiteten i att uppfylla dagens dataskyddskrav.

Med vår lösning är vi redo att hjälpa ditt företag att navigera i denna nya era av dataskydd. Vår lösning är inte bara optimerad för att maximera din lönsamhet utan garanterar även att ditt företag håller sig inom ramarna för lagliga krav.

Vi konfigurerar vår lösning genom Google Tag Manager och designar cookie-bannern. Verktyget, som är Google consent v2 compliant, kostar därefter 150 kr/månad och uppstarten debiterar vi 3.5h för.

  • Vår lösning innefattar Consent Mode v2, vilket innebär att avsaknaden av data, om man trycker decline, kommer gå att återskapa.
  • Hemsidan scannas varje månad för att hitta third-party script som sedan automatiskt går in i verktyget istället för att manuellt göra det jobbet.
  • Alla cookies kommer automatiskt att detekteras, kategoriseras och beskrivas åt er.
  • Det finns ingen begränsning på antal pageviews eller antal besökare och priset avser en domän.
  • I tillägg kan vi även ha olika policy beroende på land. Eu kräver GDPR medan california t.ex. har CCPA och vissa länder behöver ingen banner alls.

 

Våra senaste inlägg

Advertise & rise

Kontakta oss idag och ta din internetmarknadsföring till nästa nivå

Prenumerera på bloggen

Få intressant innehåll om internetmarknadsföring direkt i din inbox!

Är du redo att förbättra din internetmarknadsföring?