Artificiell Intelligens (AI) i Digital Marknadsföring 2024

OpenAI presenterade nyss sitt nya AI-verktyg Sora och det har skakat om diskussionen om AI rejält. Digital Marknadsföring har de senaste två åren fått uppleva stor förändring och 2024 lär inte vara ett år där vi får se en minskad taktpinne gällande Artificiell Intelligens.


Vad är Artificiell Intelligens (AI) i Digital Marknadsföring?

 

AI inom digital marknadsföring avser användningen av avancerade algoritmer och datadriven teknik för att automatisera och förbättra marknadsföringsinsatser och tillhörande analys. Det inkluderar användning av maskininlärning, naturlig språkbehandling, och prediktiv analys för att förbättra kundupplevelser och optimera kampanjer.

 

Vilka är de senaste AI-verktygen och plattformarna för digital marknadsföring?

 

2024 inkluderar några av de ledande AI-verktygen och plattformarna för digital marknadsföring Googles egna AI Bard, Adobe Sensei, Salesforce Einstein och inte minst ChatGPT (OpenAI). 

ChatGPT, en av de mest framträdande AI-applikationerna, har visat sig vara en ovärderlig resurs inom många sektorer, inklusive utbildning, kundservice och skapande av content. Dess förmåga att förstå och generera naturligt språk har öppnat nya vägar för kommunikation mellan människor och maskiner.

Vidare är Sora ett hett samtalsämne, något vi går genom i denna artikel.

 

Video- och bildgenerering med AI

 

Hittills har applikationer drivna av AI främst skapat text och stillbilder som svar på användarfrågor. Till exempel kan DALL-E generera realistiska bilder på ett ögonblick från personer som beskriver vad de är ute efter.

Under 2023 pratades det om att företag som OpenAI, Google och Meta ska lansera sina egna AI-verktyg som möjliggör skapandet av rörlig bild. OpenAI var snabbast på den pucken och presenterade deras AI för videogenerering, Sora. Sora kan du läsa om här. Företag inom Tech-industrin kommer troligen att integrera bild- och videogenerering i chattbotar, vilket kommer göra dessa mer avancerade och kraftfulla.

Hur implementeras AI i Digital Marknadsföring?

 

AI används för att analysera kunddata och beteendemönster, vilket möjliggör personlig marknadsföring. Det innebär skapande av anpassat innehåll, rekommendationer och erbjudanden baserade på individuella kundupplevelser baserat på tidigare interaktioner, vilket bidrar till en mer engagerande och relevant kundupplevelse.

Hur säkert är AI att använda i Digital Marknadsföring?

AI är generellt säkert att använda inom digital marknadsföring, men det kräver ansvarsfull hantering av kunddata och respekt för integritetslagar. Företag bör säkerställa att deras AI-system är transparenta och överensstämmer med GDPR och andra dataskyddsförordningar.
Med tanke på den framfart AI idag har så är det extra viktigt att ha koll på de olika delar som automtiserar av AI, inte minst i Googles olika verktyg som idag har till väldigt stor del integrationer av AI. 

 

Vad kan vi förvänta oss av AI år 2024?

För företag och individer är det viktigt att hålla sig uppdaterade med AI:s utveckling och att utbilda sig om dess möjligheter och begränsningar. Det är även kritiskt att anpassa sina strategier för att integrera AI i sina verksamheter effektivt.

Under året som kommer kan vi redan nu se olika företag som anpassar sig mer efter AI:n och att det framåt kommer påverka fler delar än arbete och jobb. 

  1. Förbättrad Anpassningsförmåga: AI förväntas bli ännu mer sofistikerad i sitt sätt att förstå och svara på individuella användarbehov, vilket ger en mer personlig och engagerande upplevelse. Detta kommer antagligen att successivt bli mer och mer populärt i tjänster relaterat till kundtjänst.
  2. Arbetsmarknaden: Det finns en oro för att AI kan ersätta vissa jobb, vilket skapar utmaningar i arbetsmarknaden. Men det förväntas också att AI kommer att skapa nya yrkesroller och möjligheter.
  3. En ekonomisk push: Enligt en rapport från PwC förväntas AI bidra med upp till 15.7 biljoner dollar till den globala ekonomin fram till 2030, med privata sektorn och offentliga tjänster som de största gynnarna. Denna statistik visar på den enorma potential som AI har för ekonomisk tillväxt och innovation.

Framtiden för AI inom digital marknadsföring ser ljus ut med förväntningar på ännu mer avancerade och integrerade system. Framsteg inom AI kommer att fortsätta att driva personalisering, automatisering och effektivitetsförbättringar i alla aspekter av digital marknadsföring.

Adveriser har mer än 20 år av samlad erfarenhet i den digitala sfären och har varit med om denna sortens förändringar många gånger förr. Som vanligt hittar vi alltid ett sätt att göra data-driven marknadsföring till den mest vitala del av digital marknadsföring trots oväntade svängar.

Vill du få en timmes gratis konsultation om alla dina frågor och funderingar? Kontakta oss nu!

Våra senaste inlägg

Advertise & rise

Kontakta oss idag och ta din internetmarknadsföring till nästa nivå

Prenumerera på bloggen

Få intressant innehåll om internetmarknadsföring direkt i din inbox!

Är du redo att förbättra din internetmarknadsföring?