Google Ads och Google Analytics visar inte samma data

google_adwords_och_google_analytics_visar_olika_data

Två klick dag ett ger två försäljning á 1000kr dag tre och fyra.

Google Analytics visar en försäljning den dagen då försäljningen skedde, medan Google Ads visar en försäljning då klicket som ledde till den försäljningen skedde. Därför visar Google Ads och Google Analytics olika data.

 

Exempel: Dag ett klickas det två gånger och dessa klick ger en försäljningen på 1 000kr dag tre och 1000kr dag fyra. Tittar du dag fyra kommer det i Google Analytics se ut som att du dag ett och två sålde för 0 kr, men dag tre och fyra har 1000kr i försäljning vardera. I Google Ads kommer du istället att se 2000kr i försäljning dag ett (när klicket gjordes) och dag två, tre och fyra 0 kr i försäljning.

 

Detta ska du tänka på när det kommer till att Google Analytics och Google Ads visar olika data.

 

Till exempel kommer ett konstigt fenomen att uppstå när du helt slutar att betala för Google Ads. Tittar du i Google Analytics för dagarna precis efter att du stoppade Ads kommer du se att trots att du inte har någon budget så inkommer det fortsatt försäljning från Ads. Detta är då försäljningen som kommer från klick som genererades de sista dagarna du hade Ads men som först genererade försäljning senare, efter att budgeten stängdes.

 

Tittar du däremot i Ads kommer du att få en annan bild. Från och med när budgeten slutar kommer det inte längre att visas någon försäljning, något som verkar helt rimligt. Säg att du avslutar budgeten dag ett och sedan tittar du dag två hur mycket du sålde dag ett. Låt säga det är 1 000kr. Det märkliga här är att om du sedan väntar till dag elva för att titta hur mycket försäljning du sålde dag ett så kan det mycket väl vara som så att det nu helt plötsligt står att dag ett sålde för 10 000kr och inte för 1 000kr som tidigare. Detta beror på att det har skett försäljningar dag två till tio från de klick som genererades dag ett. Totalt spårar Google Ads klick i upp till 30 dagar. Detta innebär att det är först när det har gått 30 dagar från det att man tittar på en dag som den dagen är ”stängd” och det inte inkommer mer försäljning för den dagen. D.v.s. om du vill undersöka hur mycket försäljning all Ads gav för dag ett kan du inte titta på den dagen förrän ungefär en månad senare.

 

Att Google Analytics och Google Ads visar olika data är speciellt viktigt när man gör analyser och förbättrar i kontot. Om vi ponerar att all försäljning från Ads är konstant kommer Analytics visa samma försäljningssiffror för varje dag, medan Ads kommer att visa samma försäljning för all tid som är 30 dagar gammal (samma försäljning som Analytics visar) men sedan mindre och mindre försäljning desto yngre datan är. Denna skillnad gör att man ibland drar fel slutsatser när man optimerar. Vanligt är t.ex. att man i Ads gör något som faktiskt är en förbättring, sedan tittar man på om de senaste 10 dagarna gick bättre än de föregående 10 dagarna. Eftersom dag tio till tjugo har hämtat in försäljning från många fler klick kommer den perioden nästan alltid vissa bättre försäljning dagarna ett till tio

Våra senaste inlägg

Advertise & rise

Kontakta oss idag och ta din internetmarknadsföring till nästa nivå

Prenumerera på bloggen

Få intressant innehåll om internetmarknadsföring direkt i din inbox!

Är du redo att förbättra din internetmarknadsföring?