Vad händer med någons sociala medier efter bortgång?

vad hander med nagons sociala media I och med att alltfler människor är aktiva på de sociala medierna, så är det relevant att diskutera vad som händer med dessa konton efter att användaren har gått ur tiden. Det kan handla om Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Periscope, och nyare plattformar som säkert kommer att växa fram.

 

I Sverige så har det inte diskuterats så mycket kring det här, däremot har det skrivits mycket om saken i olika tidningar utomlands. Varför är då det här så intressant? Det kan bero på att innehållet på ett digitalt konto faktiskt kan ha ett ekonomiskt värde förutom ett emotionellt värde.

 

 Angående dödsbo, arv, och testamente, så är det noga reglerat i Sverige. Det är noga reglerat om barns arvsrätt, även kallat för laglott, vilket regleras av ärvdabalken. Det här gäller speciellt när pengar, däribland fast- och lös egendom är inblandat däribland fastigheter. Vad vi vet så har det hittills inte diskuterats något kring individers digitala arv, däribland Facebookkonto, Twitterkonto och andra sociala medier som kan ha ett visst ekonomiskt värde.

 

Alternativ gällande sociala medier och bortgång

 

Det finns i dagsläget två alternativ vad gäller både Facebook och Twitter i samband med en persons bortgång. Det ena alternativet är att göra den till en minnessida, och det andra alternativet är att låta radera kontot och all information som finns där. Dessutom har Facebook låtit meddela att du kan utse en så kallad legacy contact, som kan lägga upp en kort notis om din begravning på din tidslinje.

 

För LinkedIn så gäller att de kan hjälpa till att stänga konto som tillhör anhörig som gått ur tiden, men även när sådant har skett på ett företag. Dock behöver de vissa uppgifter från dig innan det är möjligt att stänga ett konto som tillhör en person som dött.  

 

Ditt sociala media kontot kan tas hand om av en digital executor.

 

Vad vi vet idag är att i en del engelskspråkiga länder så går det att utse en digital executor, som ska namnes i testamentet.  Dock så ser det inte likadant ut i alla delstater som erkänner en digital executor, vilket kan vara ett problem. Vad gör då en digital executor? Han eller hon har ansvar för dina digitala tillgångar, och att betala eventuella skulder som finns, men även att överföra konton till den eller de som du nämnt i ditt testamente. De ska också hjälpa till så att kontot stängs efter din död om så önskas.

 

Angående dina e-postkonton så är det också din ensak vad du gör med dessa, däribland att du tillåter anhöriga att gå in där efter din död för att avsluta dina konton. Men, beroende på var du har ditt eller dina e-postkonton så kan det finnas separata och hårdare regler kring hur det här ska hanteras. Bland annat så har Google i dagsläget en tvåstegsprocess hur det här ska hanteras, vilket du behöver ha full koll på som ansvarig för kontot efter att en nära anhörig har gått ur tiden.

 

Därför är det viktigt att du talar med dina närstående om hur du vill att dina digitala konton hanteras den dag du går ur tiden, eller om det skulle hända dig något så att du inte längre kan sköta dina konton.  Det kan vara viktigt att din familj, men även dina syskon får vetskap om vad som finns på dina konton, och att ni försöker komma överens om hur det här ska hanteras efter din bortgång. I 2:a kapitlet i ärvdabalken regleras om arv, bland annat vad som ska hända med kvarlåtenskapen. Om individen önskar upprätta ett testamente så ska det göras enligt 10 kapitlet Ärvdabalken. 

 

Skriv gärna ner allting så det finns bevarat, varför inte skriva ett testamente där ni tar med det här som tillgångar. Då är det naturligt att det i första hand delas upp mellan barnen, och den efterlevande maken/makan eftersom de har sin rätt till arv enligt ärvdabalken.

 

 Källor:

https://www.everplans.com/articles/what-happens-to-my-email-accounts-when-i-die

https://www.everplans.com/articles/how-to-name-a-digital-executor

https://help.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/2842/~/deceased-linkedin-member—removing-profile

 

Skriven av Mikael Drakenberg

Våra senaste inlägg

Advertise & rise

Kontakta oss idag och ta din internetmarknadsföring till nästa nivå

Prenumerera på bloggen

Få intressant innehåll om internetmarknadsföring direkt i din inbox!

Är du redo att förbättra din internetmarknadsföring?